ZGK Lwówek

Taryfy

Zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr PO.RZT.70.11.2023/D/FK z dnia 24 kwietnia 2023 r. od dnia 26 maja 2023 r. obowiązuje nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat, na terenie gminy Lwówek.