Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Co i jak załatwić?

PRZYŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ - KROK PO KROKU

KROK 1
Złożenie ZLECENIA OPRACOWANIA WARUNKÓW TECHNICZNYCH na przyłączenie do sieci wodociągowej i pobór wody i/lub przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i odprowadzanie ścieków (plik do pobrania nr 1).
Do ww. wniosku dołączyć należy plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłączy w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.
Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci, Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp. z o.o. w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, wydaje warunki techniczne z okresem ważności 2 lat od daty wystawienia.

KROK 2
Po uzyskaniu warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej należy zlecić opracowanie dla nich projektu budowlanego lub szkicu - projekt musi zostać wykonany przez osobę posiadającą uprawnienia w zakresie sieci i istalacji sanitarnych.

KROK 3
Opracowaną dokumentację projektową przyłącza złożyć należy w sekretariacie Spółki celelm jej uzgodnienia z wystawionymi wcześniej warunkami.
Spółka wydaje pisemne uzgodnienie w terminie 14 dni od daty złożenia prawidłowo sporządzonej dokumentacji.

KROK 4
Po uzgodnieniu przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp. z o.o. projektu budowlanego można pzystąpić do wykonania przyłącza. Budowę przyłącza należy zlecić firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia. Rozpoczęcie robót powinno zostać zgłoszone Kierownikowi Działu Wodociągów i Kanalizacji (tel.: 61 44 14 514, 61 44 14 557) z 5-dniowym wyprzedzeniem.

Przyłączenia do sieci dokonać może także Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp. z o.o., który wydał warunki techniczne wykonania przyłącza dla danej nieruchomości. Spółka wykonuje tę usługę odpłatnie.

KROK 5
Nowo wybudowane przyłącze należy pisemnie zgłosić do odbioru w stanie odkrytym - ZGŁOSZENIE GOTOWOŚCI DO ODBIORU PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I/LUB KANALIZACYJNEGO (plik do pobrania nr 2).
Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp.  z o.o. telefonicznie uzgadnia termin dokonania odbioru przyłącza, który winien nastąpić nie później niż 7 dni od daty złożenia zgłoszenia.
Po dokonaniu odbioru przyłącza wodociągowego Spółka dostarcza i montuje wodomierz główny. Dodatkowo jeszcze w stanie odkrytym należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, której jeden egzemplarz dostarczyć należy do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp. z o.o.

KROK 6
Złożenie WNIOSKU O ZAWARCIE UMOWY o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (plik do pobrania nr 3).

KROK 7
Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków zostaje przesłana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na adres klienta wskazany w złożonym wniosku o zawarcie umowy. Podpisane umowy nalaży dostarczyć do siedziby Spółki.

 

Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie scieków może być zawarta z osobą korzystającą z lokalu znajdującego się w budynku wielolokalowym na piemny WNIOSEK WŁAŚCICIELA/ZARZĄDCY BUDYNKU O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE SCIEKÓW Z OSOBAMI KORZYSTAJĄCYMI Z LOKALI W BUDYNKU WIELOLOKALOWYM (plik do pobrania nr 4).
Do ww. wniosku dołączyć należy schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych.
W terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp. z o.o. wydaje informację techniczną określającą wymagania techniczne dotyczące zawarcia umowy. Spółka zawiera umowę po spełnieniu wszystkich warunków wymienionych w art. 6 ust. 6 Ustawy.

 

Wszystkie wnioski (do pobrania poniżej) wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w sekretariacie Spółki - pokój nr 3
lub przesłać listownie na adres:
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W LWÓWKU sp. z o.o. ul. Powstańców Wlkp. 40, 64-310 Lwówek 

Pliki do pobrania:

Zlecenie opracowania warunków technicznych
Format: pdf, 182.75 kB
Zgłoszenie gotowości do odbioru przyłącza
Format: pdf, 106.82 kB
Wniosek o zawarcie umowy
Format: pdf, 186.35 kB
Wniosek właściciela/zarządcy o zawarcie umowy
Format: pdf, 562.21 kB
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.