ZGK Lwówek

Nieruchomości zamieszkałe

Poniżej zamieszczone zostały harmonogramy zawierające terminy odbiorów poszczególnych rodzajów odpadów na 2024 rok, w podziale na:

 • aglomerację miejską (plik do pobrania nr 1),
 • aglomeracje wiejskie (plik do pobrania nr 2).
 
Przypominamy, że w dniu zbiórki wyznaczonym w harmonogramie, właściciele nieruchomości zobowiązani są do wystawienia pojemników z odpadami zmieszanymi, pojemników z odpadami ulegającymi biodegradacji, jak i worków z tworzywami sztucznymi, papierem i szkłem przy drodze publicznej do godziny 6.00.
 
Chcąc ułatwić mieszkańcom naszej gminy prawidłową segregację odpadów komunalnych stworzyliśmy na tę potrzebę ulotkę informacyjną (plik do pobrania nr 3).
Ulotka o prawidłowej segregacji odpadów

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, mieszczącym się przy ul. Powstańców Wlkp. 40 w Lwówku, przyjmujemy:

 • odpady wielkogabarytowe (meble, wykładziny, dywany, panele itp.),
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (małe i duże AGD, RTV, drobny elektrosprzęt itp.),
 • materiały budowlane zawierające gips – płyty karton-gips,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • czysty gruz betonowy i ceglany,
 • zużyte opony od samochodów osobowych,
 • opakowania metalowe,
 • tworzywa sztuczne (twardy plastik: m.in. miski, wiaderka, fotele; opakowania styropianowe),
 • odpady ulegające biodegradacji (resztki jedzenia pochodzenia roślinnego, trawa, chwasty, liście, drobne gałązki),
 • opakowania szklane,
 • papier i tekturę (makulatura, kartony, zeszyty, książki, papier itp.),
 • farby, kleje, lepiszcze,
 • detergenty,
 • zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (zmieszany gruz, płytki, dachówkę, ceramiczne umywalki, sedesy),
 • opakowania zawierające substancje niebezpieczne lub nimi zanieczyszczone (pojemniki po środkach ochrony roślin, puszki po farbach, pojemniki po olejach samochodowych),
 • leki i strzykawki,
 • świetlówki, lampy fluorescencyjne.
Na terenie naszego zakładu znajdują się również dwa pojemniki na odzież i tekstylia.

 

PSZOK jest czynny w poniedziałki i piątki w godzinach od 8.00.do 15.00 oraz w soboty w godzinach od 8.00.do 16.00 (w okresie od listopada do lutego PSZOK w soboty czynny jest do godz. 14.00)

Na PSZOK-u przyjmowane są jedynie odpady od osób fizycznych, opłacających w Gminie Lwówek tzw. podatek śmieciowy.

 
Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące odbioru odpadów komunalnych lub prawidłowej ich segregacji zachęcamy - zadzwońcie pod nr tel.: 61 44 14 514, 61 44 14 557 w. 36.

Pliki do pobrania: