Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Specjalista ds. wodociągów i kanalizacji

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W LWÓWKU sp. z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku SPECJALISTY DS. WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 

 

ZADANIAMI WYBRANEJ OSOBY BĘDĄ:

 • opracowywanie warunków technicznych oraz uzgadnianie projektów technicznych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
 • prowadzenie spraw z zakresu obsługi administracyjnej eksploatowanych wodociągów i kanalizacji sanitarnej
 • prowadzenie spraw związanych z badaniami wody, ścieków i komunalnych osadów ściekowych (zlecanie badań, interpretacja wyników)
 • współpraca z PSSE w zakresie harmonogramu poboru prób wody, ustalania punktów poboru, kontroli wewnętrznej Spółki
 • składanie obowiązujących Spółkę sprawozdań do: Wód Polskich, WIOŚ, Marszałka Województwa, GUS, BDO
 • przyjmowanie zgłoszeń odbiorców dotyczących awarii urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i przekazywanie ich konserwatorom
 • wykonywanie innych prac administracyjno-biurowych wynikających z potrzeb Spółki, a związanych z posiadanymi przez pracownika kwalifikacjami i umiejętnościami

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe techniczne (mile widziane kierunki: inżynieria sanitarna, inżynieria środowiska)
 • znajomość przepisów prawa w zakresie działalności działu (m.in.: Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Prawa wodnego, Prawa ochrony środowiska)
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet Microsoft Office)
 • dobra organizacja pracy, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, zaangażowanie

 

OFRUJEMY:

 • właściwe wdrożenie do pracy na ww. stanowisku
 • zatrudnienie w wymiarze całego etatu na podstawie umowy o pracę
 • zatrudnienie w przedsiębiorstwie o stabilnej pozycji na rynku
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji, zakresu obowiązków i wyników pracy

 

Podpisane DOKUMENTY APLIKACYJNE, zawierające informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia, prosimy składać:

 • osobiście w siedzibie Spółki,
 • przesłać listownie na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp. z o.o. ul. Powstańców Wlkp. 40, 64-310 Lwówek,
 • drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zgklwowek.pl,

w terminie do 19.07.2024 r.

 

Wszystkie osoby, które złożą swoje dokumenty aplikacyjne informujemy, że w celu ustalenia terminów rozmów kwalifikacyjnych kontaktować będziemy się z wybranymi kandydatami telefonicznie w dniach 22-23.07.2024 r.

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane, a ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji.

Informujemy, że

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp. z o.o., ul. Powstańców Wlkp. 40, 64-310 Lwówek.
 • Celem przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy, w zakresie wskazanym w przepisach prawa, jest przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego.
 • Podanie innych danych, w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na ich przetwarzanie. 
 • Dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacji przechowywane będą do zakończenia procesu rekrutacji.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie przez kandydata do pracy danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.
ZGK Lwówek

OGŁOSZENIE

Poszukujemy pracowników!

Specjalisty ds. wodociągów i kanalizacji oraz Operatora stacji i sieci wodociągowej

Więcej w zakładce OFERTY PRACY